Ochrona sygnalistów

Zgłaszanie nieprawidłowości w pracy – case study

zgłaszanie nieprawidłowości

Informowanie o nieprawidłowościach w miejscu pracy wzbudza od lat szereg kontrowersji. Dzieje się tak głównie z dwóch powodów. Pierwszy z nich jest niezwykle trywialny, ponieważ każdy z nas nie chce być uznawany za kapusia czy donosiciela. Drugi zaś odnosi się do lęku przed zwolnieniem z pracy. Wtedy też szereg osób zadaje sobie kluczowe pytanie przed dokonaniem zgłoszenia o negatywnych sytuacjach w miejscu pracy. Brzmi ono: co będzie jeśli mnie zwolnią? Prawdziwą rewolucją w zgłaszaniu nieprawidłowości w miejscu pracy jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1938 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dyrektywa ta powszechniej zwana jako dyrektywa o ochronie sygnalistów, która rzuca zupełnie inne światło na instytucję sygnalisty w zakładzie pracy.

Jakie rozwiązania wprowadza nowa Dyrektywa?

Nowe prawodawstwo unijne wprowadza na mocy art. 19 kategoryczny zakaz działań odwetowych w stosunku do sygnalistów. Tym samym, każdy zgłaszający jakąś nieprawidłowość w miejscu pracy nie będzie mógł zostać np.: zawieszony, zastraszany, dyskryminowany czy zwolniony z pracy. Dodatkowo będzie mógł skorzystać z pomocy prawnej, a jego lub jej zgłoszenie będzie mogło być procedowane wyłącznie przez upoważnionych pracowników zakładu pracy. Stanowi to o olbrzymiej wartości dodanej dla osób, które dbają o swoje miejsce zatrudnienia. Niestety często w przeszłości bywało tak, że po zgłoszeniu nieprawidłowości sygnalista zostawał zwalniany z pracy czy nie przedłużano z nim umowy. Obecnie na mocy dyrektywy tego typu praktyki zostały zakazane.

Czy zgłaszanie nieprawidłowości może być wartością dodaną dla pracodawcy?

Ważnym aspektem związanym ze zgłaszaniem nieprawidłowości w miejscu pracy jest wniesienie wartości dodanej dla pracodawcy. Pomimo faktu, że brzmi to stosunkowo abstrakcyjnie (chyba wszyscy nie lubią dowiadywać się o swoich wadach bądź też błędach) informacje od sygnalistów mogą pomóc w lepszym funkcjonowaniu zakładu pracy. Informator może bowiem zwrócić uwagę na niezgodny z prawem mobbing pracowników czy też nieuczciwe praktyki związane z prowadzeniem dokumentów księgowych. Pracodawca wchodząc w posiadanie takich informacji ma możliwość skorzystania z dwóch modeli zachowań. Pierwszego – czyli zamiatania wszystkiego pod dywan, bądź drugiego, zdecydowanie trudniejszego jakim jest próba rozwiązywania problemu.

A jak wygląda to w Waszej instytucji? Rozwiązujecie problemy czy staracie się ich nie widzieć?

Po więcej najświeższych informacji z zakresu ochrony sygnalistów zapraszamy do zakładki aktualności.