Polityka prywatności

Polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”)

Korzystanie ze strony internetowej Kanału zgłoszeniowego pod adresem: www.kanalzgloszeniowy.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki prywatności.

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka dotyczy serwisu funkcjonującego pod adresem:
www.kanalzgłoszeniowy.pl

Administratorem danych osobowych jest: Centrum Audytu Bezpieczeństwa Sp. z o.o., przy ul. Garbarskiej 8b w Radomiu, o numerze NIP: 948-262-88-93 oraz REGON: 389543466.
Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres mailowy: kontakt@kanalzgloszeniowy.pl
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
– rejestracji administratora w celu przedstawienia oferty na świadczenie usług,
– rejestracji sygnalisty,
– obsługi użytkownika z poziomu sygnalisty,
– obsługi użytkownika z poziomu administratora.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu
w następujący sposób:
– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora,
– poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. ciasteczka).

2. Bezpieczeństwo

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem. Administrator danych osobowych okresowo zmienia swoje hasła administracyjne oraz regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych, co
w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji użytkownika w systemie, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego, co stanowi o prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

Twoje dane osobowe w przypadku działań marketingowych będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż przez 3 lata, zaś w przypadku zgody do momentu jej cofnięcia.
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
– ich sprostowania,
– usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– oraz przenoszenia danych.
Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji w serwisie. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje zawarte w panelu sygnalisty i panelu administratora

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
– Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
– Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia lub kontaktu handlowego w celu przedstawienia oferty.

6. Profilowanie

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7. Analiza ruchu na stronie

Administrator danych osobowych stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające
z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.