Ochrona sygnalistów jako element systemu Compliance

ochrona sygnalistów

 

Sygnaliści i ich skuteczna ochrona stanowi o jednym z najistotniejszych części składowych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1938 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Jej głównym założeniem jest stworzenie bezpiecznych warunków dla osób, która czują się w obowiązku zgłosić negatywne zjawiska.  m.in. w obszarze zamówień publicznych, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska czy zdrowia publicznego. Samo zgłaszanie nieprawidłowości w miejscu pracy nie stanowi tak naprawdę niczego rewolucyjnego w zarządzaniu jednostką zarówno w sektorze publicznym czy też branży prywatnej. System informowania o nieprawidłowościach stanowi bowiem element systemu Compliance, powszechniej znanego w Polsce jako system zarządzania zgodnością.

Compliance z ang. zgodność

System jak sama nazwa wskazuje (Compliance z ang. zgodność) dąży do zapewnienia zgodności z prawem na każdej płaszczyźnie funkcjonowania firmy czy tez instytucji sektora publicznego. Sama tendencja tworzenia działów zarządzania zgodnością przyszła do nas zza zachodniej granicy, a konkretnie z Niemiec. W Polsce coraz częściej spotykamy działy Compliance m.in. w różnego rodzaju instytucjach finansowych czy też firmach ubezpieczeniowych. Coraz powszechniejsze staje się także tworzenie tego rodzaju pionów w przedsiębiorstwach, chociaż tutaj dominuje kwestia powoływania takich komórek głównie w spółkach o kapitale zagranicznym.

Zarządzanie zgodnością – kanał do obsługi nieprawidłowości

Niezwykle istotnym elementem systemu zarządzania zgodnością jest utworzenie wewnętrznego kanału do obsługi nieprawidłowości. Wiąże się on bezpośrednio z odbieraniem i przyjmowaniem zgłoszeń od sygnalistów o negatywnych sytuacjach występujących w miejscu pracy. Jak wdrożyć go w praktyce? Przede wszystkim należy zacząć od wyboru platformy do zgłaszania nieprawidłowości. Powinna ona być zgodna z wymogami polskiej ustawy o  ochronie sygnalistów (konieczność implementacji tego aktu prawnego minęła 17 grudnia 2021 r.) – czyli zapewniać poufność i bezpieczeństwo danych osobowych (taki kanał oferuje także nasza firma). Ponadto należy zadbać o specjalistyczne szkolenie, które pomoże personelowi lepiej zrozumieć unijne wytyczne. Edukacja jest bowiem kluczem do minimalizacji ryzyka nadużyć w przypadku ochrony sygnalistów. Co więcej, warto powierzyć opiekę nad whistleblowerami wyspecjalizowanym jednostkom, które posiadają zasoby kadrowe jak i odpowiednie wykształcenie, a takie z pewnością znajdziecie Państwo w ofercie Centrum Audytu Bezpieczeństwa Sp. z o.o.

Po więcej najświeższych informacji z zakresu ochrony sygnalistów zapraszamy do zakładki aktualności.