O nas

Centrum Audytu Bezpieczeństwa to firma doradczo-szkoleniowa zajmująca się szeroko rozumianym wsparciem sektora publicznego i prywatnego w zakresie bezpieczeństwa. Działamy na terenie całej Polski od 2019 roku świadcząc usługi związane z ochroną sygnalistów (whistleblowing), bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną danych osobowych (RODO) oraz kompleksowymi audytami, obejmującymi obszary bezpieczeństwa oraz norm ISO. Jesteśmy producentem pierwszego w Polsce kanału zgłoszeniowego do zgłaszania nieprawidłowości zgodnego z wymogami dyrektywy o sygnalistach. Naszymi atutami są wiedza i doświadczenie oparte na stałym podnoszeniu kwalifikacji oraz wieloletniej pracy jako audytorzy, eksperci z zakresu compliance, Inspektorzy Ochrony Danych czy specjaliści ds. BHP. Widniejemy w ogólnopolskim Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00311/2021.

Nowe prawo unijne. Dlaczego ochrona sygnalistów jest tak ważna?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii nakłada na sektor publiczny oraz prywatny obowiązek wdrożenia systemu obsługi zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów oraz zasad związanych z ochroną osób dokonujących zgłoszenia przed działaniami odwetowymi. Mając za sobą bogate doświadczenie związane z wdrażaniem RODO i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji polecamy przygotowanie się do wymogów dyrektywy już dziś. Nie jesteś pewny czy dyrektywa obejmuje Twoją jednostkę? Skontaktuj się z nami.

Obowiązki wynikające założeń dyrektywy

Dyrektywa nakłada na sektor publiczny oraz prywatny szereg obowiązków, do których należy m.in.:

1) wdrożenie skutecznych kanałów przyjmowania zgłoszeń, które zapewnią poufność tożsamości sygnalisty,
2) przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z zakresu whistleblowingu,
3) zapewnienie rozpatrywania zgłoszeń od sygnalistów w terminie 7 dni od ich otrzymania,
4) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za rozpatrywanie zgłoszeń,
5) zapewnienie zrozumiałych procedur, obejmujących zgłoszenia zewnętrzne do odpowiednich organów.

Czym jest kanał zgłoszeniowy?

Utworzenie wewnętrznego kanału zgłoszeniowego wynika bezpośrednio z art. 8 dyrektywy o ochronie sygnalistów. Tworząc pierwszy w Polsce kanał zgłoszeniowy chcieliśmy pomóc podmiotom sektora publicznego oraz prywatnego w prawidłowym wdrożeniu założeń związanych z nowymi przepisami unijnymi. Zapewniamy pełną zgodność z nową dyrektywą, jak również kompleksowe wsparcie w obszarze związanym z obsługą nieprawidłowości. Dzięki naszej platformie będą mogli Państwo odbierać wszelkie zgłoszenia od sygnalistów w łatwy i bezpieczny sposób.

Zalety naszego systemu ochrony sygnalistów

Zgodność z założeniami dyrektywy
Anonimowość i bezpieczeństwo
Poufność informacji
Ochrona danych osobowych
Zapewnienie specjalistycznych szkoleń
Wsparcie techniczne

Kompleksowa oferta firmy

Ochrona sygnalistów (whistleblowing)

audyt systemu w zakresie whistleblowingu

specjalistyczne szkolenia

wdrożenie założeń dyrektywy

kompleksowa obsługa zgłoszeń

doradztwo powdrożeniowe

Ochrona danych osobowych (RODO)

pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych

wdrożenie RODO

szkolenia

doradztwo powdrożeniowe

Obsługa BHP

szkolenia wstępne i okresowe

ocena ryzyka zawodowego

analizę stanu BHP

postępowanie wypadkowe

doradztwo w zakresie prawa pracy

uzupełnienie dokumentacji

Audyt i normy ISO

audyt systemu w zakresie whistleblowingu

audyt ochrony danych osobowych

audyt stanu BHP

audyty i wprowadzanie norm ISO (normy: 9001:2015, 27001:2017, 45001:2018)